top of page

Ordliste om træfældning og beskæring - Hvad betyder de forskellige ord?

Opdateret: 13. jul. 2023

Der er mange forskellige fagudtryk, som bliver brugt i forbindelse med træfældning og beskæring. Mange tænker, at træfældning bare handler om at sætten motorsaven på træet og skære til træet falder. Sådan er det ikke.


Der er andre artikler i bloggen, for eksempel Er det svært at fælde et træ? og Årshjulet for beskæring som begge er meget informative artikler.
Udtryk om træfældning

Der findes mange forskellige måder at fælde et træ på, og forskellige måder at udføre snittene på. Vi kommer ikke alt igennem her, men det mest almindelige er med.


Når man fælder et træ er det fældekammen der bestemmer, i hvilken retning man ønsker at træet skal vælte. Med de første to snit laves forhugget. Fældesnittet er ofte reelt tre snit. 2/3 ind fra den ene side, og 2/3 ind fra den anden side så der er et lille overlap, og så saves bagtåen til sidst.


Bagtil på stammen lader man en V-formet stykke være tilbage, hvor man ikke har savet. Det kaldes en bagtå, og som sikrer at alle snit er korrekt udført før man "giver slip" på træet. Skal træet hjælpes på vej, så kan man bruge fældejern eller kiler.


Fældning


Forhug

Leves vha af et skråt og et vandret snit i stammen - typisk 4/5 af stammens bredde


Fældesnit

Det eller de snit, der skal fælde træet.


Fældekam

Det stykke træ som er tilbage mellem forhug og fældesnit. Det fungerer som et hængsel, som er bestemmende for hvilket vej træet skal falde.


Bagtå

Et stykke ubrudt træ - typisk modsat i forhold til fælderetning. Bagtåen holder på træet indtil vi er klar til at lægge det ned.


Falsk bagtå

Er to fældesnit bagfra mod fældekam et fra hver side - det muliggør at sætte et fældejern i stemmen ved smalle træer. Det første fældesnit går ca. 2/3 ind i stammens bredde.
Træet


Bark

Bark er det yderste lag af et træs eller en busks grene eller stamme. Planternes bark består af flere lag. Yderst er der i de fleste tilfælde en død skorpebark, der som regel sprækker på langs.


Under det findes barkens vækstlag, og neden under igen er der som regel et bastlag. Bastlaget er inde under det yderste bark. man kan blandt andet se grønne farver. Inderst er der et vækstlag (inderbarken), som danner veddet.


Splintved

Splintved er det levende ved, som findes yderst i mange træarters stamme og grene. I nogle tilfælde fortsætter træet med at danne splintved (Bøgen er et eksempel på det). Normalt vil cellerne dø efter nogle år.


Derfor vil en overskåret træstamme som regel udvise et arveligt bestemt antal årringe af levende splintved uden om et stadigt stigende antal årringe med dødt kerneved.


Kerneved

Kerneved dannes, når veddets levende celler dør. Forskellige stoffer i træet og harpiks imprægnerer de døde celler.


Det er derfor kerneved er tungere end splintved og mere modstandsdygtigt mod angreb af insekter, svampe og andre mikroorganismer. Kernevedszonen øges i takt med træets alder, mens splintvedszonen holder sig nogenlunde konstant.


Kævle

Ifølge Gyldensdals ordbog er "kævle", betegnelse for de meterlange stykker, som løvtræer skæres op i efter fældning.

Når der skoves er kævlen det nederste stykke af stammen op til anden større sidegren. Kævlen skæres ved knasten for at mindske risikoen for flæk under tørring.


Rodudløb

Er der hvor træets rødder går fra stammen og ud i jorden. Det tilstræbes at træer fældes i 1/2 højde af rodudløb ved skovning. I villahaven hvor træet bare skal skæres op til brænde er det ikke væsentligt. Det er dog ikke alle træer, der sikkert kan fældes så lavt.


Bagfald

Når træet hælder bagud i forhold til fælderetningen. Det bruges kiler eller indtrækning for at få træet til at falde den rigtige vej.


Sidehæld

Når træet hælder ud til en af siderne i forhold til fælderetningen. Kan til en vis grad løses med tykkere fældekam og kiler, men ellers er det andre fældeteknikker der skal i spil.


Krone

Træets øverste grene der danner kronen på træet.


Fældejern/vendekrog

Bruges til kontrolleret fældning af mindre træer i kombination med bagtå / falsk bagtå.


Tømmersaks

Er en gribesaks der bruges til at flytte stammer og opskåret træ mere ergonomisk.


Kile

Bruges til fældning af større træer. Der kan benyttes flere kiler og kileplader afhængig af behovet.


Kileplade

Er oftest en lille firkantet plade af jern eller plast, der bruges til at forhøje kilen. Kilepladen lægges under kilen inden kilen bankes i.


Venerantræ

Et gammet træ, typisk bredere end det er højere og med masser af skavanker der funder som habitat for insekter og andet småkryd.Kontakt

Vil du vide mere om træfældning eller beskæring, er du altid velkommen til at kontakte Lund's Træpleje


290 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page