top of page

Generelle vilkår

Gælder for alle ordrer leveret af Lund's træpleje

Generelt

 • Prisen omhandler opgaven, som den er beskrevet i tilbuddet.

 • Prisen inkluderer alle forbrugsstoffer, transport, arbejdsløn, gebyrer samt klargøring af vores materiel efter brug.

 • Lund’s træpleje er arborist, certificeret træklatrer med ekstra uddannelse inden for beskæring, indtrækning af vanskelige træer samt stormfald. Lund’s træpleje er desuden uddannet til PPE godkendelse af personligt sikkerhedsudstyr (PPE Competent Person).

 • Lund’s træpleje er ansvarsforsikret i Topdanmark.

Arbejdets udførelse

 • Ved ordreafgivelse planlægges og bookes en dato for arbejdet.

 • Vi kan være afhængige af vejrlig (tørvejr og ikke for hård vind), når vi skal håndtere grene i træerne. Derfor kan det ske, at en aftale må udsættes grundet vejrforhold. Vi vil dog straks genplanlægge og levere opgaven så hurtigt, det er muligt for os.

 • Hvis der er tilkøbt oprydning/bortkørsel river/blæser plænen vi efterfølgende, og der vil ligge blade, savspåner samt små bark/træstykker tilbage. Det øger kvaliteten af vores oprydning, hvis græsset er klippet.

 • Der kan kommer dybe trykmærker i plænen/jorden fra træerne, når de fældes samt eventuelt fra kørsel med maskiner, hvis sådanne indgår i opgaven. Der kan særskilt aftales og afregnes for udlægning af køreplader, såfremt dette ønskes.

 • Lund’s træpleje forbeholder sig retten til at annullere en opgave, såfremt den viser sig at være til fare for personer eller omgivelser at fortsætte opgaven som planlagt.

Kunden skal være særligt opmærksom på

 • Kunden skal oplyse om skjulte installationer og om der er særlige vedtægter for området, som kan have indflydelse på arbejdet, for eksempel særlige tidspunkter eller dage, hvor der ikke må være motorstøj.

 • Kunden er ansvarlig for at undersøge, om de træer opgaven omhandler, er fredede eller bevaringsværdige (findes typisk i kommunens lokalplan og/eller tinglysningsdokumenter), og give Lund’s træpleje besked herom, såfremt det er tilfældet før arbejdet påbegyndes.

 • Træer der fældes i skelbræmmen (indtil 1 meter fra skel) skal være accepteret af nabo.

Betaling

 • Beløb til betaling, betalingsbetingelserne, bank og registreringsnummer fremgår af fakturaen

 • Ved annulering af en booket opgave inden for 10 dage til planlagt udførelelse opkræves et afbestillingsgebyr på 10% af tilbudssummen.

 • Ved betaling efter forfald betales der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på kr. 100,00.

bottom of page