top of page

Beskæring af træer og buske

Lund's træpleje udfører alle typer beskæringer, og jeg giver grundig råd vejledning så du får det optimale resultat.

Der er virkelig mange meninger om, hvordan beskæringer skal foretages på forskellige træer og, hvornår. Googler man beskæring, så får man 50% meninger og 50% fakta, og det kan være svært at skelne fra hinanden.

Hvornår beskæres træer?

Helt generelt, så kan langt de fleste løvtræer uden problemer beskæres året rundt, dog undgår vi løvspring (tidligt forår), og bestemte perioder for specifikke træer. Lunds træpleje har samlet en vejledende oversigt fra mange forskellige kilder. Det er ikke den endegyldige sandhed, men den giver en god rettesnor. Her finder du oversigt over tidspunkt for beskæring.

Hvordan beskæres et træ?

Der findes mange forskellige slags beskæringer. Vi vælger den bekæring som er bedst for træet, og som passer dig bedst. Husk at beskæring i første omgang aldrig er for træets skyld, det er oftest for at få lys i haven eller undgå gener fra træet. 

Du kan også lære selv at beskære fx. dine frugttræer. Se kursusoversigten for mere information.

Almindelige beskæringer

  • Styning

  • Knudebeskæring

  • Opbygningsbeskæring

  • Kronereduktion

  • Kroneløft

  • Udtynding

Mere information i bloggen, blandt andet følgende artikler:

9 gode råd om beskæring

Det siges, at der er seks grundprincipper for korrekt beskæring, men jeg synes, at der er ni. Selvfølgelig kan de være forskel på de enkelte træer, men grunprincipperne varierer ikke meget.

1) Syge og knækkede grene skæres tilbage til basis det vil sige til grenens udspring, lige over grenkraven.

2) Krydsende grene kan give barkskader, så beskær, så der ikke er grene, der gnider mod hinanden. 

3) Grene der vokser indad eller opad vil stjæle lyset, så de skæret tilbage til basis. (På æbletræer kan man beskære nogle af disse grene tilbage til fjerde knop for at optimere udbyttet)

4) Parallelle tætte grene gør ingen gavn, så de ene skæres tilbage til basis.

5) Grene der har et unaturligt skarpt 90 graders knæk skæres tilbage til basis (de kan ikke bære så meget vægt)

6) Vanris og rodskud fjernes, gerne tidligt.

7) 8-10 cm i diameter, og maksimalt 1/3 af stammens diameter er de tykkeste grene du må fjerne.

8) Jo tykkere gren du skærer af træet, desto sværere har træet ved at hele såret

9) Maksimalt 1/3 af bladmassen må fjernes ved beskæring for et sundt og rask træ, gerne maks 20%.

Husk at du kan få kursus i beskæring på dine egne træer, ved at kontakte Lund's træpleje.

Hvornår på året beskæres træer og buske bedst

Lund's træpleje har udarbejdet en vejledende oversigt baseret på mange forskellige kilder. De fleste løvtræer kan egentlig godt beskæres året rundt, men der er klart perioder, der er mere optimale end andre.

Her kan du se hele Årshjulet for beskæringer.

Elsker træer. Her gives en krammer

Hvad betyder "at styne et træ"?

Styning er ganske enkelt, at man skærer toppen af træet, så der kun er stammen og nogle rene grene tilbage, Det ser meget voldsomt ud. Metoden bruges nogen gang til at få et stort træ reduceret, så det passer bedre ind i omgivelserne. Ved store træer bør man dog først overveje en kronereduktion.

Efter styningen skærer man hver vinter de nye skud af, og får herved dannet det, der hedder en knudebeskæring som kan være meget dekorativ.

Hvis en træ skal stynes skal det helst ske medens træet ikke er blevet for stort, for så har det meget bedre chance for at klare sig efterfølgende.

Styning stammer helt tilbage fra middelalderen - måske endda før, hvor de lange smidige vanris, der er resultatet af styningen, blev brugt til fx. kurveflet.

bottom of page