top of page

Tidspunkt for beskæring af træer og buske i Danmark


Hvad er det bedste tidspunkt at beskære på?

Jeg får tit spørgsmål om, hvad der er det rigtige tidspunkt at foretage beskæring af træer og buske, og om skal man skære grenen helt væk eller lade noget af grenen blive tilbage. ER det i det tidlige forår - eller er det om vinteren? Og hvad med de såkaldte blødere (for eksempel birketræer).

Man kan fjerne op til 1/3 af bladmassen for sunde træer, gerne mindre, men det afhænger helt af formålet med beskæringen.


Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet er med beskæringen før du kan gå i gang med arbejdet. Større grene (ø>8-10 cm) beskæres ikke helt inde ved stammen men et stykke ude på grenen.


Når du skal beskære træer og buske beskæres lige over grenkraven ved grenens udspring eller over en knop eller sidergren og man skal undg¨at rive barken. Man skal løbende vurdere beskæringen for måske er det andre grene der er mere relevante at beskære end den du i første omgang har kig på.

Hvornår beskæres buske og træer bedst?

Der er nogle generelle retningslinjer for det bedste tidspunkt beskæring af buske og træer på, men man skal også vide, hvilket træ der er tale om.


Nyere forskning viser, at træer generelt har allerbedst mulighed for at klare sig, når de beskæres mens de er i god vækst, det vil optimalt sige i perioden fra juli til midt i september. Men så snæver er virkeligheden ikke. Langt de fleste træer vil uden problemer klare sig igennem en mindre beskæring året rundt.


Når man vil beskære om vinteren hænger det ofte sammen med at det er lettere at overskue arbejdet, til gengæld er der større risiko for at træet sætter vanris. Ved at fjerne grene om sommeren i stedet, så mindskes dette problem, så beskæring kan gøres på forskellige tidspunkter.


Så det bedste tidspunkt at beskærebuske og træer på afhænger af træets biologi opgaven, og selvfølgelig kundens ønsker. Det tilstræbes altid at beskære så skånsom for træet som muligt.


Der er bestemte træer der skal beskæres på andre tidspunkter herunder alle træerne med stenfrugter (blomme, kirsebær, morel, mirabel osv.), som først skal beskæres efter træerne er "affrugtede" - det vil sige, efter at du har plukket frugterne. Beskæres de tidligere, så danner de "gummiflåd", der øger risikoen for en række alvorlige sygdomme i træet.

3 ting der kan gå galt ved en beskæring

  • Grunden til at tidspunktet for beskæring i løbet af året bliver debatteret kraftigt er mest i relation til risikoen for de eventuelle svampeangreb, der kan komme i de åbne sår, der er tilbage efter en beskæring. Nyere forskning viser, at når træet er i god vækst, så er det også bedre i stand til at modstå svampeangreb.

  • Grene der skæres for langt inde - eller for langt ude kan øge risikoen for dannelse af råd og svamp. Det er vigtigt at de seks grundregler for beskæring overholdes, og at man er nøjagtig med sine snit. Der er vigtigt at grene, der skæres helt tilbage, skæres lige ved grenkraven, men uden at beskadige den.

  • Træets fremtoning kan blive skamferet, hvis det beskæringsteknisk bliver beskåret forkert og i værste fald kan man slå træet ihjel. Det er nok ikke helt forkert af hovedparten af beskæringer i private haver og sommerhuse har et formål - at få lyset tilbage i haven.

Så af med toppen, og så må træet se om det kan klare skærene. Men det kan gøres nænsomt fx. ved at foretage en kronereduktion eller opbygningsbeskæring.

Årshjulet for beskæring: Hvornår skal træer og buske beskæres