top of page

Tidspunkt for beskæring af træer og buske i Danmark

Opdateret: 13. jul. 2023


Hvad er det bedste tidspunkt at beskære på?

Jeg får tit spørgsmål om, hvad der er det rigtige tidspunkt at foretage beskæring af træer og buske, og om skal man skære grenen helt væk eller lade noget af grenen blive tilbage. Er det i det tidlige forår - eller er det om vinteren? Og hvad med de såkaldte blødere (for eksempel birketræ og valnød).


Man kan fjerne op til 1/3 af bladmassen for sunde træer, gerne mindre, men det afhænger helt af formålet med beskæringen.


Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet er med beskæringen før du kan gå i gang med arbejdet. Større grene (ø>8-10 cm) beskæres ikke helt inde ved stammen men et stykke ude på grenen. Dette gælder især for grene, der danner kerneved.


Når du skal beskære træer og buske, beskæres lige over grenkraven ved grenens udspring eller over en knop eller sidergren og man skal undgå at rive barken. Du skal løbende vurdere beskæringen for måske er det andre grene, der er mere relevante at beskære end den du i første omgang har kig på.


Tidspunkt for beskæring af træer og buske?

Der er nogle generelle retningslinjer for det bedste tidspunkt beskæring af buske og træer på, men man skal også vide, hvilket træ der er tale om.


Nyere forskning viser, at træer generelt har allerbedst mulighed for at klare sig, når de beskæres mens de er i god vækst, det vil optimalt sige i perioden fra juli til midt i september. Men så snæver er virkeligheden ikke. Langt de fleste træer vil uden problemer klare sig igennem en mindre beskæring året rundt - men undgå generelt beskæring i det tidlige forår.


Når man vil beskære om vinteren hænger det ofte sammen med at det er lettere at overskue arbejdet, til gengæld er der større risiko for at træet sætter vanris. Ved at fjerne grene om sommeren i stedet, så mindskes dette problem, så beskæring kan gøres på forskellige tidspunkter.


Så det bedste tidspunkt at beskærebuske og træer på afhænger af træets biologi opgaven, og selvfølgelig kundens ønsker. Det tilstræbes altid at beskære så skånsom for træet som muligt.


Der er bestemte træer der skal beskæres på andre tidspunkter herunder alle træerne med stenfrugter (blomme, kirsebær, morel, mirabel osv.), som først skal beskæres efter træerne er "affrugtede" - det vil sige, efter at du har plukket frugterne, men stadig mens der er god vækst i træet. Beskæres de tidligere, så danner de "gummiflåd", der øger risikoen for en række alvorlige sygdomme i træet.


3 ting der kan gå galt ved en beskæring

  1. Grunden til at tidspunktet for beskæring i løbet af året bliver debatteret kraftigt er mest i relation til risikoen for de eventuelle svampeangreb, der kan komme i de åbne sår, der er tilbage efter en beskæring. Nyere forskning viser, at når træet er i god vækst, så er det også bedre i stand til at modstå svampeangreb.

  2. Grene der skæres for langt inde - eller for langt ude kan øge risikoen for dannelse af råd og svamp. Det er vigtigt at de seks grundregler for beskæring overholdes, og at man er nøjagtig med sine snit. Der er vigtigt at grene, der skæres helt tilbage, skæres lige ved grenkraven, men uden at beskadige den.

  3. Træets fremtoning kan blive skamferet, hvis det beskæringsteknisk bliver beskåret forkert og i værste fald kan man slå træet ihjel. Det er nok ikke helt forkert af hovedparten af beskæringer i private haver og sommerhuse har et formål - at få lyset tilbage i haven. Jeg kalder det, at træet er angrebet af den farlige solsvamp - den der tager lyset fra haven :)


Årshjulet for beskæring: Hvornår skal træer og buske beskæres


Beskæringsoversigten er vejledende. De fleste løvtræer kan beskæres året rund, dog vil det være godt at undgå tiden omkring løvspring
Hvornår kan du beskære træer på det rigtige tidspunkt


Få professionel vejledning af en træplejer

Hvis du ikke er sikker på, hvornår og hvordan en beskæring skal gribes an, så kontakt en professionel træplejer eller gå som minimum på nettet og find informationerne der. Et træ, der en gang er blevet beskåret forkert kan tage mange år at rette op - hvis det overhovedet er muligt.


Et andet godt sted at hente information om hvornår det er bedst at beskære er vidensportalen Bolius, der har fremragende infomration.


Undgå at beskadige træet

Ofte kræver en beskæring, at man er oppe i træet for at kunne foretage en korrekt beskæring. Det er en opgave for arborister, som er certificerede til træklatring.


Det er farligt arbejde, og hvis du ikke selv kan klare en beskæring fra jorden, så kontakt i stedet en arborist. Det behøver ikke at koste en formue at få beskåret et træ.


Og lige en sidste ting. Hvis du beskærer flere træer i din egen have, eller hjælper du venner og familie så tænk på, at du kan være med til at sprede sygdomme mellem træerne.

Hvis du for eksempel beskærer et æbletræ med frugtkræft eller med nogle af de mange andre svampesygsomme der findes, så kan der sidde svampesporer på dit værktøj, som du bringer videre fra træ til træ - eller fra gren til gren.


Derfor bør du grundigt rengøre dit værktøj i sprit eller lignende inden en ny beskæring foretages. Det ville være lidt ærgeligt ligefrem at pode et ellers sundt og rask træ med svamp fra et andet træ


Vi er altid parate til at hjælpe, også hvis du bare skal bruge et godt råd. Lund's træpleje kan kontaktes her

4.501 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page