top of page

Beskæring om vinteren

Opdateret: 15. apr.

I gamle dage var beskæring om vinteren det mest almindelige. Det var der, hvor gartnerne havde tid og det er også lettere at se strukturen i træerne, når der ikke er blade på træerne.


Nyere forskning har vist at generelt for løvtræer gælder, at det er allerbedst at beskære træerne i JAS-månederne (juli, august og september), hvor træerne er i kraftigst vækst og der er energioverskud til produktion af fenol og toksiner til at beskytte træet mod f.eks. svampeangreb.


Nogle gange laves et kompromis der vægter, hvad som er bedst for træet på langt sigt, æstetik og kundens ønske om lys og luft i haven

Der er dog ingen garanti for at en beskæring om sommeren forhindrer skader i træet på længere sigt ligesom træer, der tidligere har været vinterbeskåret stadig står som smukke træer den dag i dag. Det er mindst lige så vigtigt, at beskæringen foretages korrekt. Du kan læse mere om årshjulet for beskæringer her.


Hvordan reagerer træer på vinterbeskæring

Nogle type af beskæring foretages altid om vinteren. Kraftige beskæringer som styning af træer og knudebeskæringer udføres altid mens træerne er i dvale.


Årsagen er, at ved løvfald opmagasineres energidepoterne i træet (og træets rodsystem) så det er klar til næste års løvspring. Det vil altså sige, at træets batterier er fuldt opladt. Selv om træet beskæres kraftigt, så er der masser af gemt energi i træet til at sætte nye skud til foråret.


Havde man i stedet havde beskåret træet kraftigt om foråret eller om sommeren, hvor træets energi primært findes i trækronen, så fjerner man vigtig energi fra træet, og i værste fald bliver træet så udpint, at det dør.Arborist klatrer i kronen på et stort bøgetræ for at beskære træet
Ved korrekt beskæring er man helt ude på de tynde grene. Ellers er det grenkapning, hvor der gælder andre regler.

Når jeg kigger på beskæringsopgaver, er ønsket fra kundens side ofte en kraftig beskæring af store træer. Måske ønskes der en reduktion på 30-50% af trækronen, hvilket er langt over det som f.eks. Dansk Træplejeforening anbefaler for træets skyld. Her skal der nogle gange laves et kompromis omkring, hvad som er bedst for træet på langt sigt, æstetik og kundens ønske om lys og luft i haven eller mindske risiko for nedfaldne grene.Styning af bøgetræ
Her er en kraftig beskæring af et bøgetræ, som næsten er en styning, og derfor er beskæringen foretaget om vinteren.

Fælles for disse kraftige beskæringer er, at vi godt vil udnytte træets oplagrede energi, og derfor kan en kraftig beskæring med fordel gøres i vintermånederne. For at undgå en kraftig beskæring skal man starte beskæring inden træerne er blevet for store, eller også skal man skal vælge en træsort, som passer i størrelsen til omgivelserne.


Når jeg vurderer en beskæringsopgave er det altid en konkret vurdering. Gennem dialog med kunden om alternativer og konsekvenser lægger vi den bedste plan. Det er ikke altid, at det er træerne der vinder, og det er okay, så længe det fra kundens side er en informeret beslutning.


Dialog om beskæring om vinteren

Ved at kigge på træerne sammen kan vi dog ofte komme frem til rigtige gode løsninger, hvor vi gøre det som giver det bedste resultat. Det kan være det billigste, det bedste for træerne, mest lys i haven med mindst skade på træerne og så videre.


Dialog og god rådgivning er vejen frem - for i sidste ende handler det om at gøre kunden tilfreds - også på langt sigt. En forkert beskæring kan se meget fint ud på beskæringstidspunktet, men efterfølgende kan der være skabt en øjebæ, man skal kigge på i mange år fremover.


Fejlbeskæring som topkapning kan også gøre et ellers sundt træ til et risikotræ i løbet af en årrække, og så kunne der måske være valgt en bedre eller billigere løsning.


Få professionel rådgivning om beskæring

Lund's træpleje tilbyder både rådgivning og udførelse af beskæringsopgaver. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.


1.476 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page