top of page

Guide til beskæring af æbletræ sommer og vinter

Opdateret: 13. jul. 2023

Beskæring af æbletræer er en dejlig ting at få gjort. Der er mange meninger om, hvornår det bedste tidspunkt er, og faktisk kommer det helt an på, hvad man vil opnå. Du er altid velkommen til at kontakte Lund's træpleje for råd og vejledning.


Beskæring af æbletræ, hvad er den bedste årstid ?

Det optimale tidspunkt for beskæring af æbletræer, og beskæring af frugttræer generelt, er i perioden fra Juli-September, hvor træet er i god vækst. Det er dog mange nuancer afhængig af det specifikke træ, og hvad du godt vil have som effekt af beskæringen.


Hvis du søger på internettet, vil du finde mange forskellige meninger om, hvorvidt man kan beskære om vinteren, eller om sommeren er et bedre tidspunkt.


Svaret er, hvad man gerne vil opnå, så derfor er beskæring af æbletræer på forskellige årstider gennemgået herunder. Hvornår beskæring af æbletræer bedst gøres, er i høj grad dit valg, med omtanke for træets ve og vel.


Guide til beskæring af æbletræ sommer eller vinter

æbleplantage med korrekt beskårede træer
Æbletræer, der bugner af modne æbler.. Bemærk hvor langt nede stammestrukturen starter. Det er typiske plantagetræer.

Beskæring af æbletræ når det er forår?

Foråret begynder, når frosten er væk, og saftstigningen i træerne begynder. I trækalenderen er det i marts, april og maj måned. Afhænging af vejret kan foråret starte lidt tidligere, eller vare lidt længere.


Lettere beskæring af æbletræer indtil midten af marts er ikke ualmindeligt, for det er ofte omkring dette tidspunkt, at man begynder at forårsklargøre haven. På dette tidspunkt skal det helst kun være lettere beskæring af sidste års vanris og måske lidt undtyding i kronen.


I perioden mens træet kommer igang, sætter blade og indtil afblomstring, en gang i løbet af juni, skal du lade beskæresaksen blive i lommen.

Lige omkring blomstring kan du også få besøg af mere ubudne gæster som spindemider og bladlus, og dem skal du være over, så de ikke ødelægger de nye skud, blomster og frugter. Du kan læse mere om bekæmpelse af skadevoldere i æbletræer her.


Får du taget hånd om skadevolderne i foråret kan du ofte fra slutningen af juni være fri for dem resten af sæsonen. Træerne ser pænere ud og du får flere æbler, når du får håndteret skadevolderne i tide.


Beskæring af æbletræ sommer (Juli-September)

Det er efterhånden alment anerkendt, at de fleste løvtræer, herunder æbletræer, optimalt beskæres i høj- eller sensommeren. Det er her at træet er i god vækst og dermed har flere ressourcer til at beskytte de sår, der er kommet ved grenafskæringen.


Ulempen er, at det kan være svært at overskue, hvilke grene der skal beskæres, fordi bladene og æblerne gør det vanskeligt at danne sig et overblik.


Ved at beskære træet inden løvfald, det vil sige inden sukkerstofferne opmagasineres i træets rødder, så reduceres mængden af vanris det efterfølgende forår også.


Ved beskæring er det vigtigt at bevare en rimelig rod-top balance i træet. For sunde raske træer betyder det, at du maksimalt må fjerne 1/3 af bladmassen ved en beskæring. Hvis du helt skal undgå vanris, er det reelle tal dog nok nærmere 20%.


Beskæring af æbletræ om efteråret (periode fra september til løvfald)

Æbletræer kan også beskæres sent om efteråret. I faglitteraturen anbefales det at undgå beskæring i de to første uger af september, fordi træet på dette tidspunkt kan nå at sætte nye skud, som ikke når at afmodne.


Fra midten af september og frem til løvfald når træet ikke at sætte nye skud, og derfor kan det tidspunkt være at foretrække. Du får fjernet bladmassen i tide, og træet vil stå pænt hele vinteren.


Jeg vil anbefale at beskæringen hovedsageligt sker om sommeren, og når æblerne er modne, så trimmes de sidste grene i slutningen af september.Beskæring af æbletræ når det er vinter

Vinterbeskæring af æbletræer er egnet, hvis man har et træ der trænger til en kraftigere udtynding / beskæring, for om vinteren er det meget lettere at vurdere de enkelte grene.


Dog skal du være opmærksom på, at jo kraftigere du beskærer træet, desto kraftigere vækst og flere vanris får du til forået.Vinterbeskæring kan f.eks. bruges, hvis du vil genopbygge en krone med nye grene.


For de lidt forsømte træer synes jeg, at det er nemmest at formgive træet og rette op på tidligere tiders manglende beskæring om vinteren, så man har forberedt formgivningen af træet, og efterfølgende beskærer man træet og fjerner nye vanris hen over efterommeren.


Er der enkelte vanris, som du ikke har fået fjernet i løbet af sommeren, kan det også gøres om vinteren så træet står pænt i vintermånederne.


Kursus i beskæring af æbletræ - kig her

Beskæring af æbletræ
Der kommer æbler på to-årige grene, så pas på du ikke får klippet alle de nye skud helt tilbage.


Beskæring af æbletræer, hvordan beskæres gamle og unge æbletræer

Man kan godt lave en kraftig beskæring af æbletræer, men jeg anbefaler anbefaler, at planlægge en hyppig og let beskæring frem for sjælden og kraftig beskæring.


Ved selve beskæringen fokuserer du på at fjerne lodrette grene, indadvendte grene, krydsende grene, syge og døde grene og grene som sidder for tæt sammen.


Top 3 beskæringsregler:

  • Beskær maksimalt 1/3 af træets bladmasse

  • Grene der skæres af stammen må maksimalt være 1/3 af stammens diameter og ikke over 8-10 cm i diameter

  • Beskær ved grenkraven eller lige over og parallelt med en sidegren eller knop.


Beskæring af nye æbletræer

Beskæringen af unge æbletræer adskiller sig meget fra beskæring af et ældre træ som allerede er formet. Formålet med at beskæring af ungt æbletræ er at formgive træet, du skal atså tænke mange år fremad for at sikre dig, at det er de rigtige grene du lader blive tilbage. En løbende nænsom beskæring er bedst.


De grene du udvælger til træets fremtidige struktur kan du tvinge nedad om foråret fx. med snor og en pind i jorden til at holde den, inden grenene bliver for kraftige.

Vandrette og nedadgående grene er stærkest og er bedst til at modstå æblernes vægt. Det vokser helle ikke så hurtigt, og dermed bliver de stærkere.


HUSK at dit træ skal have en opbygningsbeskæring på de et-årige grene, når du har plantet det.

Ved beskæring af nyplantet æbletræ skal der ikke mange klip til, men nøvendigt, hvis du vil habe en lav grækrone. Det du ofte vil tilstræbe er at have få store grene typisk 4-5 stammer med større grene, når træet er endeligt formgivet.


Beskæring af gamle æbletræer

Gamle æbletræer heler ikke så godt som unge træer efter beskæring. Kraftig beskæring af gammelt æbletræ vil også give sår der ikke heles hurtigt nok til at råd og svamp undgås. Det er en god idé at fokusere på de nye grene hvert år.


Store æbletræer, hvis funktion primært er at se flotte ud skal ikke beskæres ret meget, for så risikerer man at ødelægge en ellers smuk krone mange år ud i fremtiden. Dog kan en udtynding af grene, så der bedre kommer lys og luft til de tilbageværende grene være med til at reducere risikoen for svampeangreb.


Beskæring af æbletræer tidspunkt (de gamle træer): Derfor bør du beskære så vidt muligt i højsommeren, hvor træet har de bedste forudsætning for at forberede en helingsproces.


Beskæring af æbletræer espalier

Det er en rigtig god oplevelse at beskære æbletræer i espalier. De smukke vandrette grene, der vokser i to dimensioner i stedet for normalt tre gør, at formgivningen, når du beskærer dit æbletræ, træder tydeligt frem.


Jeg kan anbefale bogen "Drømmen om en lille økologisk æbleplantage" der rigtig fint beskriver en del tips og tricks om beskæring af espalier æbletræ.


Hvorfor beskære et æbletræ?

Æbletræer behøver fra naturens side ikke beskæring. Du beskærer primært for at holde træet nede i en given størrelse, for at optimere udbyttet af æble og forbygge svampesygdomme.


Et æbletræ skal klippes så alle blade kan få sol og luft. Sollyset skal til for at modne æblerne og luften skal til så træet ikke bliver så modtageligt for de mere end 30 hyppige svampesygdommen - specielt skurv som dannes på de fugtige blade, når det samtidig er lunt i vejret. Du kan se på træet hvis det mistrives.Beskæring af æbletræ pris

Det afhænger selvfølgelig af træet og en pris mellem kr. 650 - 1950 er ikke ualmindelig. Du er altid velkommen til at kontakte Lund's træpleje for pris på beskæring eller spørgsmål: Klik her


8.325 visninger0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page