top of page

Risikotræ = Farligt træ

Hvis du er bekymret for om dit træ kan vælte og gøre skade, så er det måske et risikotræ. Det kan også være at du har risikotræer, helt uden at vide det. Når det stormer, er det ofte risikotræerne, det går ud over, og det er altså skader og ulykker, der kunne være undgået med rettidig omhu.

stormfald

Træfældning, beskæring eller tilsyn

Der er ingen grund til at gå og være bekymret for dine træer. Du kan nemligt få lavet en tilsynsrapport på dine potentielle risikotræer.

Der er flere forudsætninger for at et træ er et risikotræ.

  1. Det skal være forudsigeligt, at træet vil knække eller vælte.

  2. Det skal kunne gøre skade hvis det vælter eller knækker på ting eller personer

Handling

Mange træer skal der slet ikke gøres noget ved. Men skal der gøres noget, vil det typisk være:

  • Der skal ikke gøres noget lige nu, men der skal føres tilsyn med træet, det vil sige at det skal revurderes af en træplejer om 1-3-5 år

  • Risikoen kan reduceres ved at beskære træet eller etablere kronesikring i træet

  • Træet skal fældes - eventuelt afsættes som ufarlig torso til gavn for biodiversiteten.

Selv om et træ ikke kan gøre skade, hvis det vælter, vil de fleste godt have sunde træer i deres have, og derfor kan det være en god ide at få kigget lidt nærmere på træerne så eventuel mistrivsel eller skader i træerne i fremtiden kan undgås. Væltede træer kan under alle omstændigheder være lidt af en udfordring.

Du er altid velkommen til at kontakte Lund's træpleje, hvis du har brug for professionel rådgivning om dine træers risiko og trivsel her.

Hvad nedsætter et træs stabilitet?

Det er forusigeligt at et træ kan vælte eller knække, hvis træets stabilitet er nedsat. Og hvad betyder det?

Træet kan have strukturelle udfordringer som f.eks. spidstveger, lange tunge grene,  hulhed i stammen, medløbere eller træets hældning kombineret med dårlig bæreevne i jorden.

Det kan også været  at træet har andre udfordringer eller skader. Det er meget almindeligt at træer er svækket af råd og svamp fra tidligere beskæringssår på store grene eller stammen. Der er en række vednedbrydende svampe, som også angriber træets levene celler, og de kan findes både på i træet og træets rødder. Når svampenes frugtlegmer bliver synlige har svampen allerede næret sig i træet i mange år, og det er altid noget man skal reagere på og få undersøgt nærmere.

Ofte identificeres risikotræer først når enten skaderne i træet bliver synlige, når der dukker svampe op i eller omkring træet, eller når træet får tydelige kronesymptomer. Kronesymptomer betyder at træets krone ikke udvikler sig normalt. Bladene er mindre, grenene sætter ikke nye skud, bladene tager ikke farve og måske er der tidligt løvfald.

Kronesymptomer er et tegn på at der er noget galt, og det kan skyldes rigtig mange forskellige ting. Det kan skyldes rodproblemer p.g.a. svampeangreb i rødderne, jordpåfyldning, så rødderne ikke kan optage ilt fra jorden, gravearbejde tæt på træet, tørke, for meget vand omkring rødderne o.s.v.

IMG_0770_edited.jpg

Brug denne kontaktform eller ring 93 88 00 28

Træfældning og træpleje udføres pænt, professionelt og sikkert. Jeg giver gerne gode råd inden du beslutter, hvad der skal gøres. Jeg arbejder primært i Nordsjælland.

 

Professionel arborist, certificeret og fuldt forsikret!

Tak for din besked :)

bottom of page