top of page

Tips til vedligeholdelse af motorsav som ikke har været brugt længe

Opdateret: 13. jul. 2023

Vi går lysere tider i møde, og snart summer haven af liv. Det er på tide at saven, der har stået gemt væk hele vinteren, findes frem.


Her kommer lidt tips til vedligeholdelse og klargøring af sav:


Vedligeholdelse af motorsav

Hvis saven ikke blev renset, inden den blev sat væk kan spåner, kædeolie og harpiks have sat sig godt fast. Så start med at rengøre saven.


Vedligeholdelse af motorsav
Hyppig rengøring af saven forebygger mange problemer

Varmt vand og sæbe fungerer rigtigt godt, du kan eventuelt også bruge en klud med sprit til at opløse harpiksen. Men pas på, sprit er meget brandfarlig.


De værste spåner fjernes lettest med trykluft (husk sikkerhedsbriller el. lign.), og bagefter kan saven tørres af. Afmonter kædeskjoldet og rens bagved.


Sværdet

Sværdet skal være rent og sporet i sværdet ska være rent. Vær specielt opmærksom på smørehullerne bagerst på sværdet – der er et på hver side. Hvis de er stoppet til, så bliver kæden ikke smurt ordentligt, og du kan risikere at sværdets næsehjul sætter sig fast.


Sværdet skal desuden files for grater på kanterne og så det er plane flader, der hvor kæden kører på sværdet.

Savkæden

Kæden skal files i den rigtige vinkel typisk 25-30 grader, og rytterne justeres med ryttermålet. Husk at bruge en rundfil, der passer til din kæde, der er flere forskellige størrelser. Mange er gået over til at bruge 2-i-1 filene, der filer både skæretand og rytter på en gang.


Luftfilter

Afmonter det dæksel, der beskytter luftfilteret. Inden filteret afmonteres kan du blæse omkring luftfilteret, så der ikke efterfølgende kommer snavs i karburatoren – men undgå at blæse direkte på luftfilteret. Herefter afmonteres luftfilteret, og de blæses rent indefra ud. Nogle filtre skal åbnes først.


Tændrør

Undersøg tændrørets tilstand og afstanden mellem elektroderne i henhold til savens specifikationer – ofte 0,60 – 0,65mm. Hvis du oplever at saven går ud når den bliver varm efter noget tids brug kan det ofte være et defekt tændrør.


Tændrøret skal være spændt godt til, så det ikke løsner sig med fare for at blive skudt ud.

Hvis du skifter tændrøret, så vær sikker på at det er det rigtige – et motorsavs tændrør fra Harald Nyborg passer ikke nødvendigvis til din sav.


Benzin og olie

Er der gammel benzin og kædeolie i tankene, så tøm disse ud i en dunk (som du efterfølgende afleverer på genbrugsstationen) så du får renset tankene for gamle savspåner og anden snavs. Gammel benzin kan give startproblemer, påfyld frisk færdiglandet kvalitets alkylatbenzin fra Aspen, Stihl eller Husqvarna.


Hvis der er klumper i kædeolien kan oliepumpen være tilstoppet, og så skal den renses. Det er ikke rigtig gør-det-selv arbejde, med mindre du er sikker på, hvordan du gør. Som udgangspunkt brug den samme kædeolie fra gang til gang i stedet for a skifte, så mindsker du risikoen for at olien klumper.


Jeg bruger selv Husqvarnas bio kædeolie for at beskytte naturen og den har gode egenskaber både i koldt og varmt vejr.

Hvad angår benzinen, så anbefaler jeg Aspen eller en anden færdigblandet 2% specialbenzin til motorsave. Det bundfælder ikke i tanken som selvblandet benzin og det indeholder ikke nær så mange sundhedsskadelige stoffer.


Hvis du har en gammel sav kan du opleve, at saven ikke kører godt på disse benzintyper – i så fald brug det du plejer, men giv den et forsøg.


Nogle save har det med at dryppe kædeolie, når de bliver sat væk. Hvis du har det problem, så tøm kædeolien af inden, så er det begrænset, hvor meget den drypper.


Kontrol af motorsavens sikkerhed

Endelig skal du udføre de 5 sikkerheds kontroller, og hvis blot en af disse fejler, så skal saven repareres:

  1. Visuel kontrol af saven: Der må ikke være revner eller lignende på savkroppen eller skjoldene.

  2. På undersiden af saven skal der sidde et kædefang, der beskytter dig, hvis kæden knækker eller kører af sværdet.

  3. Kædebremsen skal være intakt, og skal kunne stoppe kæden omgående når den slås til. De forskellige producenter har forskellige procedurer for kontrol af kædebremsen – kig i savens brugervejledning

  4. Kæden må ikke køre med rundt, når saven står i tomgang, og kæden skal stoppe, når gassen slippes

  5. Saven skal smøre kæden, når denne kører rundt.


Brug motorsaven sikkert

  • Sav aldrig fra en stige, når du bruger motorsav skal du stå stabilt på jorden

  • Sav aldrig over skulderhøje

  • Brug skærebukser og skærestøvler med sikkerhedsindlæg, hjelm med visir og høreværn, handsker og hav altid kompresforbinding i lommen

  • Sav aldrig alene

  • Følg producentens anvisninger

Mere information?

Hvis du vil vide mere om reglerne for brug af motorsav kan du læse arbejdstilsynets AT- vejledning her: https://at.dk/.../at.../arbejde-motorkaedesave-b-5-1-1/


Du er velkommen til at sende mig en besked her, hvis du har spørgsmål til din sav eller, hvis du skal have hjælp med reparation eller vedligeholdelse af saven.


1.247 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page