top of page

Tips til klargøring af motorsav som ikke har været brugt længe

Vi går lysere tider i møde, og snart summer haven af liv. Det er på tide at saven, der har stået gemt væk hele vinteren, findes frem.


Her kommer lidt tips til vedligeholdelse og klargøring af sav:


Rengøring af motorsav

Hvis saven ikke blev renset, inden den blev sat væk kan spåner, kædeolie og harpiks have sat sig godt fast. Så start med at rengøre saven.Brug varmt vand og sæbe, eller egnede rengøringsmidler til at fjerne rester af olie, harpiks og snavs
Rengøring af saven mindsker slid

Varmt vand og sæbe fungerer rigtigt godt, du kan eventuet også bruge en klud med sprit til at opløse harpiksen. Men pas på, sprit er meget brandfarlig.


De værste spåner fjernes lettest med trykluft (husk sikkerhedsbriller el. lign.), og bagefter kan saven tørres af. Afmonter kædeskjoldet og rens bagved.


Sværdet

Sværdet skal være rent og sporet i sværdet ska være rent. Vær specielt opmærksom på smørehullerne bagerst på sværdet – der er et på hver side. Hvis de er stoppet til, så bliver kæden ikke smurt ordentligt, og du kan risikere at sværdets næsehjul sætter sig fast.

Savkæden

Kæden skal files i den rigtige vinkel typisk 25-30 grader, og rytterne justeres med ryttermålet. Husk at bruge en rundfil, der passer til din kæde, der er flere forskellige størrelser. Mange er gået over til at bruge 2-i-1 filene, der filer både skæretand og rytter på en gang.


Brug handsker når du filer kæde på motorsav
Når skæretanden er filet skubbes kæden frem med rundfilen

Luftfilter

Afmonter det dæksel, der beskytter luftfilteret. Inden filteret afmonteres kan du blæse omkring luftfilteret, så der ikke efterfølgende kommer snavs i karburatoren – men undgå at blæse direkte på luftfilteret. Herefter afmonteres luftfilteret, og de blæses rent indefra ud. Nogle filtre skal åbnes først.


Tændrør

Undersøg tændrørets tilstand og afstanden mellem elektroderne i henhold til savens specifikationer – ofte 0,60 – 0,65mm. Hvis du oplever at saven går ud når den bliver varm efter noget tids brug kan det ofte være et defekt tændrør.


Tændrøret skal være spændt godt til, så det ikke løsner sig med fare for at blive skudt ud.

Hvis du skifter tændrøret, så vær sikker på at det er det rigtige – et motorsavs tændrør fra Harald Nyborg passer ikke nødvendigvis til din sav.