top of page

Hvor meget koster det at få fældet et træ?

Er det simpel træfældning af et træ, eller er der flere træer? Skal der ske opskæring af stamme og større grene til brænde eller skal alt køres væk? I denne artikel kan du læse mere om, hvad det koster at fælde et træ.


Få et uforpligtende tilbud


Hvad koster det at få fældet et stort træ?

Prisen på at fælde et træ er typisk mellem 1.500 - 15.000 kroner eller mere ved vanskelige eller meget store træer.


Derfor, få en altid fast pris på fældning af dit træ i et uforpligtende tilbud. Uanset om du ser på træfældning priser Nordsjælland eller andre steder i landet, så koster det mere at få fældet et stort træ end et lille træ.


Opskæring af stamme i 30 cm stykker så det kan kløves til brænde.
Træfældning i Nordsjælland

Hvilket træ skal fældes?

Træer kan opføre sig forskelligt, når man fælder dem. Nogle bukker lige så fint grenene ned mens andre flækker eller knækker af hurtigt. Hvis der ikke er plads til sikkert at fælde træet ved roden, så er det vigtigt at have kandskab til, hvordan træet reagerer ved beskæring - og det afhænger blandt andet af træsort og årstid.

Er der plads omkring træet til at lade det falde?

  • Er der plads til at arbejde sikkert med at fælde træerne?

  • Står det, så det uden risiko kan fældes ved roden, og hvis der skal laves sektionsvis fældning (topkapning),

  • Er der så fri plads til at grenene kan kastes ned, eller skal der laves nedfiring?

  • Står det ved en sø eller midt i et stikkende krat der vanskeliggør adgang, flugtveje og fjernelse af grene, så skal der også tages hensyn til det.

  • Er der bygninger, belægning og beplantning under træet, som ikke må tage skade?

Undersøg også adgangsvej i forhold til oprydning. På nogle opgaver er det oprydningen, som tager længst tid.

Før fældning af træer, brug checklisten til risikovurdering

Træfældning. hvordan er det er farligt arbejde? I mange tilfælde ikke en gør-det-selv opgave, du skal undersøge:


  • Først og fremmest, er kronen sund - eller mistrives den?

  • Står træet godt fast med roden?

  • Er der udtalt råd/svamp i træet?

  • Er der nedstyrtningsrisiko fra store døde grene i kronen (gælder ikke for mindre træer)?

  • Træets vægtfordeli