Hvad koster det at få fældet et træ?

Opdateret: sept. 20

Denne artikel kan være en hjælp til personer, som gerne vil forberede sig til mødet med en træfælder - eller en arborist. Undgå dyre og ærgerlige fejltagelser ved at kende til forholdene omkring træfældning.


Fældning af et træ koste mellem 500 - 10.000 kroner endda mere i særlige tilfælde. Uden at vide mere om træet, dets omgivelser, mulige risici og så videre er det lige så svært at svare på hvad det koster at få fældet et træ som, at svare på spørgsmålet: Hvad vejer en fisk :)


Det er nok ikke overraskende, at prisen på at få fældet et træ kan variere meget. I denne lille artikel kan du får mere at vide om hvilke faktorer, der er med til at bestemme prisen på en træfældning. Her taler jeg om træfældning, men det kunne lige så godt være forskellige former for beskæringer - principperne er de samme..


Her er træet (Røn) øverst tv. Så er det fældet og grene er væk. Til sidst er stubben skåret ned, der er blevet ryddet færdigt op på plænen og brændet er stablet. (Der blev rodfræset senere)


Hvorfor skal træet fældes?

Mit første spørgsmål er ofte; hvorfor skal træet fældes? Og det kan der være mange forklaringer på. Den mest hyppige er, at træet er blevet for stort.

Man mangler lys i haven, er bekymret for stormskader eller større grene der kan knække af kronen og gøre skade. Det kan også være en dialog (eller kamp) mellem naboer omkring træer i skel, eller hvor kronen strækker sig ind over nabogrunden, og naboen er godt træt af at samle "dine" blade op.


For mig er det vigtigt, at du opnår det du vil. Jeg kan nogen gange foreslå andre løsninger, som måske er billigere, eller som du bliver gladere for i længden. Derfor er det vigtigt, at tale sammen inden saven sættes i træet, så vi løser den rigtige opgave på den rigtige måde.


Nogle træet kan reduceres pænt med beskæring, medens andre bare er blevet alt for store. I de tilfælde siger jeg; "hvorfor bruge tid og penge på at gøre et smukt stort træ lille og grimt? Fæld det og plant et nyt smukt træ der passer til din planer og ønsker".


Hvilket træ er der tale om?

Der er stor forskel på at fælde en rødgran, som vokser lige op i vejret og en skovfyr med tunge krogede og skæve grene. Forskellige træer opfører sig forskelligt, når man skærer i dem. Nogle bukker lige så fint grenene ned medens andre knækker af hurtigt. Nogle træer skal man være særligt påpasselige med - for eksempel asketræet i frostvejr.


Arbejdet tilrettelægges efter, hvad slags træ det er - specielt når der er tale om store træer, hvor det kan være en afgørende forskel.


Hvor står træet?

Jeg skal også tage hensyn til hvor træet står, og om der er plads til at jeg kan arbejde sikkert omkring træet. Står det, så det uden risiko kan fældes ved roden, og hvis der skal laves sektionsvis fældning (topkapning=2 mand), er der så fri plads til at grenene kan kastes ned, eller skal der laves nedfiring? Står det ved en sø eller midt i et stikkende krat der vanskeliggør adgang, flugtveje og fjernelse af grene, så skal der også tages hensyn til det. Eller er der en smuk rhododendron eller andre planter, bygninger m.v. under træet, som ikke må tage skade?

Endelig kigger jeg også efter adgangsvej i forhold til oprydning. På nogle opgaver er det faktisk det at trække grenene fra haven og ud til vejen, som tager længst tid, så her er der meget at hente ved at tænke sig lidt om.


Hvilket risici er der ved træfældning?

Lad det bare være sagt. Træfældning er farligt arbejde. Det er i mange tilfælde ikke en gør-det-selv opgave, selv om man kan købe en motorsav og tilbehør i ethvert byggemarked.

Jeg ser blandet andet efter:

 • Er kronen sund og fin - eller er den "træt" og ligner at den mistrives?

 • Står træet godt fast med roden?

 • Er der udtalte rådskader i træet

 • Er der synlige svampe i træet som kan have svækket det?

 • Træets vægtfordeling - hælder træet til siden, eller er der bagfald. Eller hælder det meget fremad?

 • Kan træet eller grenene ramme og ødelægge noget under fældning eller klatring?

 • Er det tæt på offentlig vej, og er der behov for afspærring?

 • Kan der komme uvedkommende personer eller dyr ind i vores arbejdsområde mens vi arbejder?

 • Er der store døde grene i kronen, som vi kan få i hovedet medens vi arbejder?


Hvordan fældes et træ?

Afhængigt af forholdene i og omkring træet, kan der bruges forskellige metoder. Forskellige metoder kan kombineres for at øge sikkerheden eller for at spare tid. Det hurtigste er næsten altid blot at fælde træet ved roden og gøre det op (skære det i stykker), hvis der ikke er noget, der taler imod det. Det langsomste, men også mest sikre, er at tage grenene enkeltvis ved hjælp at klatring, og fire grenene ned en efter en så de ikke ødelægger noget på vej ned, eller hvor de rammer. Af forskellige fældemetoder kan for eksempel nævnes:

 • Fældning ved rod med fældejern/kiler og bagtå

 • Fældning med indtrækning af træ

 • Sektionsvis fældning ved klatring (topkapning) med og uden nedfiring/svævebane

 • Sektionsvis fældning fra lift med og uden nedfiring

 • Stormfald


Hvordan skal opgaven afleveres og skal der ryddes op?

Oprydning er i langt de fleste tilfælde en lige så stor (eller større opgave) som at fælde træet, og det udgør derfor også ofte en betragtelig del af prisen - også selv om det måske ikke altid fremgår så tydeligt.


Hvad skal der ske med stammer og tykke grene? Skal det skæres op til brændestykker 25-30 cm, til håndterbart ca. 1 meter stykker, eller skal det bare blive liggende, hvor det falder? Det sidste er ikke så almindeligt. Skal træet samles et sted på grunden eller ved vejen, eller skal det blive liggende hvor det er skåret?


Hvad med grenene (typiske grene <12-15cm i diameter)? Vil du selv rydde op eller skal jeg. Kan grenene være på en almindelig trailer, eller skal de flises (hakkes i stykker). Skal flisen bortkøres, eller vil du beholde flisen i haven?


Jeg kan godt lide at aflevere en færdig og pæn opgave - for ofte er det slutresultatet (hvordan det ser ud) og ikke træfældningen der er den egentlige ydelse. Men skal der spares lidt penge er oprydningen værd at undersøge - men husk at det kan være fysisk meget hårdt arbejde.


Hvad koster træfældning?

Ja, det kommer an på alle ovenstående faktorer. De fleste (selv større) træer kan normalt fældes på 1/2 -1 dag en eller to mand afhængig af opgaven. Mindre træer og fjernelse af enkelte grene kan tage under en time at klare - så der er et stort spænd.


Hvis du tager nogle billeder fra forskellige vinkler og sender dem til info@henninglund.com med en lille beskrivelse, så kigger jeg på dem. I langt de fleste tilfælde kommer jeg forbi, så vi kan tale om opgaven og giver vejledning til træplejen i din have eller skov. Efterfølgende får du et uforbindende skriftligt tilbud.
80 visninger
 

Vi fælder grønt

Tlf 93880028

Lund's træpleje

Falkevej 27, 3200 Helsinge

CVR 39200171

 • Facebook
 • Instagram

©2020 by Lund's træpleje