top of page

Fældning af ask, når asketræet vissent i toppen

Opdateret: 13. jul. 2023

Ask Yggdrasil kendes fra den Nordiske Mytologi, hvor verden var et stort asketræ. Træet forekommer naturligt i Danmark og har mange af de samme egenskaber som egetræ. Asketræ kan efter Danske forhold blive et meget store træer, op til 40 meter høje og med en diameter på en meter.


Som barn kaldte jeg asketræets frugter for helikoptere. Frugterne sidder i klaser og hver frugt er en nød, som er omsluttet af en vinge. Om sommeren er vingerne grønne, og senere på efteråret bliver de brune, og kan sidde hele vinteren som brune klaser på træet.


Unge træers bark er glat indtil de bliver omkring 40 år. På gamle træer kan barken være skorpebark med tætte dybe revner. Træet er stærkt og bruges til økser og til skafter på redskaber f.eks. hakker og spader.


Asketoptørre kommer af svampen Hymenoscyphus fraxineus / chalara fraxinea

Desværre angribes rigtig mange asketræer af en svampesygdom, der hedder asketoptørre som har været i Danmark siden 2002. Sygdommen har efterhånden spredt sig til størstedelen af Europa og kan være udbredt til alle grenene på samme træ, faktisk til hele skovstykker.


Som mange andre træer kan angrebne træer kan overleve i en periode med et svampeangreb, men det er kun et spørgsmål om tid fordi asketoptørre svækker træet, så det er mere modtageligt overfor alvorlige svampeangreb af vednedbrydende svampe ofte honningsvamp eller kulsvamp. Hvis det sker, så skal træet fældes, hvis det er til fare for at ramme bygninger eller mennesker, når det vælter.


Asketoptørre findes både i skove og i private haver, hvor asketræet vokser, da svampesporrene spredes med vinden.


Asketoptørre - svamp i asketræ
Asketoptørre giver tørre skudspidser, bladløse kroner og i værste fald døde træer, især i skovene.

Asketoptørre skyldes infektion af svampen Hymenoscyphus fraxineus. Det er en svamp, som kom til Danmark i 2002. Det er en "ny" svamp, som udkonkurrerer Hymenoscyphus albidus, der har været kendt som en harmløs nedbryder af askeblade i over 100 år.


Nogle træer har vist sig at være særligt modstandsdygtige overfor asketoptørre, blandt andet findes en historisk ask i arboretet i Hørsholm, med det lidt futuriske navn V1. Derfor bliver der lavet DNA forskning på dette træ for at finde ud af, hvorfor det har større modstandskraft overfor asketoptørre end mange andre asketræer.


Som mange andre svampesporer spredes de med vinden og smitter de levende blade på træerne. Den vokser efter infektion af bladene via bladstilken, hvor de overvintrer. Efter vækstsæsonen breder svampen sig i bark og skudakser.


Når asketræet er svækket kan rodnettet også blive angrebet af honningsvamp

Honningsvampen er på trods af sit smukke navn rigtig skidt for træet, for det er en vednedbrydende svamp. Honningsvamp og kulsvamp kan slår træet ihjel på få år. Den ses i rødderne og i den nederste del af stammen.


Når rødderne er angrebet af honningsvamp vil træet miste sin stabilitet og der er markant øget risiko for, at det vælter i blæsevejr.


Armillaria - honningsvamp i svækket asketræ. Træet skal fældes.
Angreb af honningsvamp i asketræ

Hvornår skal et sygt asketræ fældes?

Så længe der ikke er kommet vednedbrydende svampe i rødderne kan stærke træer med gode vækstbetingelser sætte nye skud og gendanne kronen i flere år. Dog vil man kunne se at kronen svinder ind år efter år.

Døde grene skal fjernes ved beskæring. Hvis du vil vide mere om beskæring kan du finde råd og vejledning i artiklen årshjulet for beskæringer.


Når kronen er ved at være væk, så er det på tide at få fældet træet, mens det stadig er stabilt og til at håndtere uden øget risiko. Det er farligt nok at fælde et sundt asketræ på grund af spændinger i træet!


Fældning af asketræ

Ask er en særdeles sej, der let flækker. Træet skal i faldet nå langt mod jorden, inden forhuggets to sider når sammen.


  • Vinkelen bør være mindst 70° - 80°.

  • Der skal altid fældes med bagtå som mindsker risikoen for flæk.

  • Der fældes med lav fældekam da træfibrene kan være lumske

  • Det kan være nødvendigt også at foretage hjertestik og sidesnit for bedst muligt at sikre sig mod flæk op i stammen.


Risikoen øges i frostvejr, så der er al mulig grund til at overlade fældningen af et asketræ til professionelle.


Asketræ bør fældes af en professionel

Jeg anbefaler at få en professionel til at stå for fældningen af ethvert asketræ på grund af de særlige risici, der er med netop dette træ. Kontakt Lund's træpleje for professionel råd og vejledning.

Comments


bottom of page