top of page

Fældning af ask, når asketræet vissent i toppen

Ask Yggdrasil kendes fra den Nordiske Mytologi, hvor verden var et stort asketræ. Træet forekommer naturligt i Danmark og har mange af de samme egenskaber som egetræ. Asketræ kan efter Danske forhold blive et meget store træer, op til 40 meter høje og med en diameter på en meter.


Som barn kaldte jeg asketræets frugter for helikoptere. Frugterne sidder i klaser og hver frugt er en nød, som er omsluttet af en vinge. Om sommeren er vingerne grønne, og senere på efteråret bliver de brune, og kan sidde hele vinteren som brune klaser på træet.


Unge træers bark er glat indtil de bliver omkring 40 år. På gamle træer kan barken være skorpebark med tætte dybe revner. Træet er stærkt og bruges til økser og til skafter på redskaber f.eks. hakker og spader.


Asketoptørre kommer af svampen Hymenoscyphus fraxineus / chalara fraxinea

Desværre dør rigtig mange asketræer i de senere år år på grund af en svampesygdom, der hedder asketoptørre som har været i Danmark siden 2002. Sygdommen har efterhånden spredt sig til størstedelen af Europa og kan være udbredt til alle grenene på samme træ, faktisk til hele skovstykker.


Som mange andre træer kan angrebne træer kan overleve i en periode med et svampeangreb, men det er kun et spørgsmål om tid fordi asketoptørre svækker træet, så det er mere modtageligt overfor andre svampeangreb.


Asketoptørre findes både i skove og i private haver, hvor asken vokser, da svampesporrene spredes med vinden.


Asketoptørre giver tørre skudspidser, bladløse kroner og i værste fald døde træer, især i skovene.

Asketoptørre skyldes infektion af svampen Hymenoscyphus fraxineus. Det er en ny svamp, som kom til Danmark i 2002. Det er en "ny" svamp, som udkonkurrerer Hymenoscyphus albidus, der har været kendt som en harmløs nedbryder af askeblade i over 100 år.


Som mange andre svampesporer spredes de med vinden og smitter de levende blade på træerne. Den vokser efter infektion af bladene via bladstilken, hvor de overvintrer, over i skuddene. Efter vækstsæsonen breder svampen sig i bark og skudakser.

Når asketræet er svækket kan rodnettet også blive angrebet af honningsvamp

Honningsvampen er på trods af sit smukke navn rigtig skidt for træet, for det er en vednedbrydende svamp. Honningsvamp kan som slår træet ihjel på få år. Den ses i rødderne og i den nederste del af stammen.


Når rødderne er angrebet af honningsvamp vil træet miste sin stabilitet og der er markant øget risiko for, at det vælter i blæsevejr.


Armillaria sp - honningsvamp i svækket asketræ
Angreb af honningsvamp i asketræ

Hvornår skal et sygt asketræ fældes?

Så længe der ikke er kommet honningsvamp i rødd