top of page

Væltet træ under storm kaldes stormfald

Opdateret: 7. jul. 2023

Efteråret er sæson for stormvejr, og når vinden bliver stærk - omkring stormstyrke 25 m/s, så er der stor risiko for, at der sker stormfald. Stormfald betyder, at træer vælter på grund af den kraftige vind.

 

Står du akut med et væltet træ?

Ring 93 88 00 88

 

Derfor er det vigtigt at forebygge skader fra væltede træer eller knækkede grene, som kan få store konsekvenser for dit hus.


Hvor stor er risikoen for, at et træ vælter?

Der er forskellige faktorer, der har indflydelser på risikoen for stormfald. Hvordan er det placeret i forhold til bygninger, el-ledninger, offentlig vej eller sti. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, hvis du står med et væltet træ i denne artikel om stormfald.


Også jordbundsforholdene kan spille ind. Efter længere perioder med megen nedbør kan jorden blive meget blød, og det kan give større risiko for stormfald, og det samme kan gælde ved sandet jord.


Hvad sker der med træerne, når det stormer?

Hvis du går en tur i skoven, har du måske set grantræer, der er knækket 3-5 meter over jorden og står tilbage som et lys, medens andre træer er væltet så en del af roden er vippet op og ligger frit.

Væltet træ i skoven hvor roden stritter op
Væltet træ med rodkage

Hvis vindtrykket bliver for stort til hvad træet kan klare, så vælter eller knækker det. Det er voldsomme naturkræfter der rammer, når vinden når op på stormstyrke, som kan forårsage store ødelæggelser.


Det siger næsten sig selv, at svækkede træer lettere vælter. Høje træer, der har en stor krone er også udsat på grund af vægtarmsprincippet.


Når der vokser fx. Efeu op i et træ, er det med til at gøre træet mere vindfølsomt.

Strukturen i Vedben, der vokser op ad stammen og ud på grenene gør der sværere for vinden at passere.


Hvordan forebygges stormfald i private haver?

Du kan gøre en del for at forebygge følgeskader fra en storm, men så længe der er træer, vil der også være en risiko for at de kan vælte, hvis man er uheldig nok.

  • Fæld eller beskær træer, der er tæt på bygninger

  • Undgå at fælde de yderste træer da disse er vokset op til at modstå vindtrykket.

  • Hold øje med visne grene og andre tegn på sygdom i træerne

Stormsikre træer der er gode til at modstå kraftig vind

Nogle træet er bedre end andre til at modstå kraftig vind. Husk dog på at store træer allerede har overlevet mange storme de sidste 50-80 år.

Træer med pælerod vælter sjældent, det kan fx. være de "stormsikre" træer:

  • Ask

  • Eg

  • Bøg

  • Skovfyr

Vær dog opmærksom på Asketræer i disse år i meget stort omfang er angrebet af en svampesygdom kaldet Asketoptørre, der svækker træet, så andre svampesygdomme til sidst slår træet ihjel. Du kan læse mere om asketoptørre i artiken om asketræ.


Kontakt Lund's træpleje

Det allerbedste er at forebygge, så kontakt Lund's træpleje. Her får du professionel råd og vejledning.

165 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page