top of page

Træfældning om vinteren

Træer kan fældes året rundt og der er forskellige fordele og ulemper afhængig af, hvornår man fælder træerne.


Om vinteren er træerne i dvale. Hvis det er et løvfældende træ, så er bladene faldet af og det er lettere at vurdere træstrukturen i træet og i de omkringstående træer. Dette kan have betydning specielt ved fældning af store træer.


Der er mange andre fordele ved at udføre træfældning om vinteren


  • Træer der står i skel eller mellem anden bevoksning er lettere at komme til, når der ikke er blade på træer og buske

  • Træet vejer og fylder ikke så meget efter løvfald, der er ikke så meget vand i træet, og det kan faktisk være hurtigere at fælde træer om vinteren.

  • Når jorden er frossen kommer der ikke så mange trykmærker i f.eks. græsplænen, så der kan være mindre reetablering efter træfældningen.

  • Specielt i sommerhusområder generer vi ikke så mange naboer om vinteren, og om foråret er træet klar til, at du kan gå i gang med at flække og stable brænde.Sektionsfældning af træ om vinternen
Træfældning om vinteren. Her er det en sektionsfældning i Vejby, og træerne kan også fældes ved roden, hvis der er plads.


Hvis trækronerne går ind over hinanden er det vigtigt at kunne se, om der er risiko for at det fældede træ kan hænge fast i andre trækroner, så man få lavet et såkaldt "hænger".


En hænger kan være et træ som er skåret i bunden, men på vej ned sætter det sig fast i et andet træ. Sker det, så står man med et potentielt farligt træ, og der skal bruges nogle bestemte fældeteknikker til at tage det sikkert ned, som kan kræve specialudstyr så som skovspil. Om vinteren kan det være lettere at undgå hængere, fordi trækronerne lettere kan skelnes fra hinanden.


Frostvej er generelt ingen hindring for træfældning, tværtigmod er der nogle klare fordele ved at fælde de fleste træer om vinteren.

Med mindre du er helt sikker på, hvad du laver, så skal du ikke selv begynde at skære hængere fri, for der kan nemt ske en alvorlig ulykke. I stedet skal du kontakte en professionel træfælder som Lund's træpleje, der kan vurdere situationen og vælge den rigtige metode til nedtagning.


En gør-det-selv træfældning var nær gået helt galt

I julen blev jeg kontaktet af en kunde, der var i gang med at fælde et fyrretræ. Der var skåret forhug og fældesnit, men fældekammen var skåret over i den ene side. Tæet stod stadig på stubben, men havde lagt sig over i et birketræ, der stod ved siden af. Hvis det rykkede sig mere (det skal sige at det blæste 8 m/s) var der risiko for, at det ville vælte direkte ned i huset.


Vi startede med at få sikret træet med reb, så det ikke kunne vælte ned i huset. Næste trin var at få træet ned fra den høje stub så det var stabilt at arbejde videre med. Ved at trække træet sidelæns med skovspil kom enden af træet ned på jorden, mens fyrretræet stadig hang med kronen i birketræet.


Vi flyttede dernæst skovspillet, så vi kunne trække træet baglæns ud af af birketræets krone, og til sidst lå hele træet sikkert på jorden, og der var ikke sket nogen skade. Derhfar kunne træet skæres op sikkert.


Træfældning i frostvejr

Der er særlig risiko for fældning af nogle træsorter i frostvejr. Det er de træer, som i forvejen har mange spændinger i stammen specielt asketræer. På disse træer er det vigtigt at bruge den rigtige fældeteknik og være præcis med snittene.


Hvis træet vurderes eller fældes forkert kan træet flække, og der er sket mange dødsfald af denne grund - alene i 2013 døde 4 personer i Danmark under fældning af asketræer. Derfor kan det være godt at få professionel hjælp til at få fældet dit træ. Du kan læse mere om hvad det koster at få fældet et træ her.


Frostvej er generelt ingen hindring for træfældning, tværtigmod er der nogle klare fordele ved at fælde de fleste træer om vinteren.


Få et uforpligtende tilbud på at få fældet dit træ

Du er altid velkommen til at kontakte Lund's træpleje for at få et uforpligtende tilbud. Du får professionel rådgivning inden vi går i gang. Selve opgaven bliver løst som vi har aftalt. Det er også muligt at lave nogle opgaver sammen, hvor du selv deltager i arbejdet under kyndig vejledning og lærer undervejs.


Lund's træpleje er medlem af Dansk Træplejeforening.
263 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page