top of page

Veteranisering af træer fremmer biodiversitet

Opdateret: 30. jan.


Der er faktisk endnu ikke helt entydigt, hvad et veterantræ egentlig er. I England taler man om ancient trees (Oldingetræer), det er altså et træ som inden for sin træart er blevet helt usædvanligt gammelt.Venerantræ fra england
Gammelt engelsk veteran egetræ


Typisk er den primære krone mere eller mindre væk, den har trukket kronen ind, den har en masse dødt ved og svampeangreb. Alle de ting som man normalt ikke ønsker at se i et ungt rask træ. Og de har opnået disse "kvaliteter" gennem mange år - hundreder af år.


De er selvfølgelig meget sjældne, for hvor mange træer er over 500 år gamle?

Veterantræ

Der er en gruppe at træer der kandiderer til at vlive oldingetræer, og de kaldes for veterantræer. De behøver ikke være meget store, og de behøver heller ikke være meget gamle, men de har nogle af de samme karakteristika som oldingetræer.


Et veterantræ kan man ikke kun definere ud fra at det er gammelt, det har også nogle af de samme egenskaber som oldingetræer.


Det der kendetegner veterantræet, eller træer som har potentiale til at blive veterantræer er:

  • De bedste veterantræer er der, der har potentiale til at stå meget længe

  • Det er ofte et solitært træ, der har fået plads til at brede sig

  • De er typisk bredere end de er høje

  • De har haft lang levetid

  • Det behøver ikke være en bestemt træart

  • Skader øger veteranværdi

Der bliver skrevet meget om, at vi skal have flere urørte skove for at få flere veterantræer, men veterantræerne står normalt ikke ude i skovene. For I skovene har der været skovdrift i 200 år, og i skoven handler det om at få høje ranke træer. Veterantræerne står som gamle træer i boligforeninger, parker, kirkegårde og i private haver. Og vi skal passe på ikke bare at fælde træet.


Jo mere angrebet træet er af svampe og andre levende organismer, og måske endda truede arter, desto højere veteranværdi


Det veterantræer kan er, at de kan overleve selv med voldsomme skader. Det kan man selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, men er træet ikke til fare, så kan man lade det stå. Så bidrager det til biodiversiteten med mange forskellige arter af mikroorganismer og andre arter i det lokale økosystem som kan få en biologisk mangfoldighed i stedet. Dyr, planter, svampe, bakterier stortrives i de gamle træer.