top of page

Bevaring af træer - alternativer til fuldstændig fældning

Opdateret: 18. nov. 2023

Træer er ikke blot en del af udsigten fra din bolig eller sommerhus; de er også vigtige for miljøet og æstetikken i dit lokalområde.


Hos Lund's Træpleje er vi bevidste om vigtigheden af at bevare træernes skønhed og sundhed, samtidig med at vi tager hensyn til din ejendoms karakteristika og dine ønsker til f.eks. lys i haven. Derfor vil vi gerne dele nogle alternativer til fuldstændig fældning af træer.1. Beskæring, grenkapning og opbygningsbeskæring

Beskæring er en praksis baseret på arboristens viden om træers vækstmønstre. Ved at fjerne døde eller farlige grene (typisk fjernes her større grene - det hedder så ikke beskæring men grenkapning) hjælper vi træet med at fortsætte sin sunde vækst, eller ældes med ynde.


Flot beskåret platantræ
Beskåret platantræ . Døde grene er fjernet, og kronen er udtyndet - nu kan der komme lys i den reducerede trækrone, og træet står smukt.

For eksempel har forskning fra European Arboricultural Council vist, at korrekt beskæring kan øge et træs modstandsdygtighed over for vindskader (specielt ved skader i træet, spidstveger og meget lange grene) og nogle sygdomme.


2. Opbinding af unge træer og kronesikring af gamle træer

Ældre træer kan have svage eller ustabilt placerede grene, som kræver kronesikring for at reducere risikoen for brud. En kronesikring kan være med til at give træet mange flere gode leveår, og samtidig reduceres risikoen for følgeskader. Dette er en praksis anbefalet af European Arboricultural Council.


3. Trævurdering og sygdomsbehandling inden fældning

Det er vigtigt at udføre regelmæssige trævurderinger for at identificere eventuelle vednedbrydende svampe, sygdomme eller skadedyrsangreb tidligt.


Tidlig opdagelse og effektiv behandling kan forhindre sygdommes udbredelse og bevare træets samlede levetid.Asketræ med honningsvamp i rødderne. Træet kan ikke bevares
Honningsvamp i rødderne på et asketræ på en fold med dyrehold. Det skal fældes omgående.

Bare fordi der er råd i en stamme behøver det ikke være et risikotræ.


Er du glad for træet kan det derfor være en god ide at få træet vurderet inden det unødigt fældes. På den anden side skal et eventuelt arbejde i træet været rettidig inden træet er unødigt farligt og dyrt at arbejde med/fælde.


Professionelle træeksperter som Lund's træpleje kan vurdere træets tilstand og implementere passende behandlinger, herunder udarbejde en tilstandsrapport for træets stabilitet og vitalitet.


Lund's træpleje følger branchepraksis i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af tilstandsrapporter på træer.


4. Kronereduktion

Kronereduktion (herunder også udtynding, opstamning, styning, osv) er en nøje planlagt proces, der fjerner overskydende vægt fra træets grene.


En undersøgelse foretaget af European Arboricultural Council har vist, at kronreduktion ikke kun forbedrer træets stabilitet, men også øger dets æstetiske appel og forlænger dets levetid.


Det er vigtigt at have en god forståelse af, hvordan de forskellige træater reagerer på beskæring og grenkapning, for ellers kan man meget hurtigt få lavet en beskæring som bliver rædselsfuld at kigge på, og som måske skal gentages hvert 3-5 år. Så kan det blive dyrt i længden.


5. Vedligeholdelse af træets sundhed

Regelmæssig vanding og korrekt dræning er afgørende for træets overlevelse. Undervanding eller overdreven vanding kan begge gøre uoprettelige skader på træets rodsystem.


Ifølge anbefalinger fra European Forest Genetic Resources Programme kan træer, der får passende vand og har god dræning, modstå tørke og sygdomme bedre.


For ældre træers vedkommende, der har fundet sig til rette gennem de sidste måske 50-100 år, handler det mest om ikke at forvolde ny skade som for eksempel ved at grave tæt på træet eller lave jordpåfyldning i træets rodzone.


6. Genplantning

Når genplantning er nødvendig, er valg af den rigtige træart afgørende, og man skal etablere træerne i god tid - for et træ kan sagtens være 10-20 år eller mere om at komme op i den ønskede størrelse.Korrekt opbundet nyplantet træ
Husk opbinding af nye træer så finrødderne får ro og holderødderne kan etablere sig.

Naturligt hjemhørende arter er ofte bedst tilpasset det lokale klima og kræver mindre vedligeholdelse. Du kan også vælge træer, der har en passende størrelse til omgivelserne.


Anbefalinger fra European Forest Genetic Resources Programme har vist, at genplantning med naturligt hjemhørende arter også fremmer biodiversitet og hjælper med at bevare lokale økosystemer.


7. Veteranisering af træer

Hvis du vil give noget af træet tilbage til biodiversiteten i dit område, kan veteranisering af træet måske være en mulighed.


Ved veteranisering giver man plads til at mikrohabiteter kan etablere sig i resterne af træet til gavn for hele havens økosystem. Det kan du læse mere om i denne artikel om veteranisering


Få rådgivning af Lund's træpleje om bevaring af træer

Når du vælger Lund's Træpleje, samarbejder du med en træekspert, der deler din kærlighed til naturen og din ejendoms karakteristika og værdi. Vi forvandler træproblemer til muligheder for lys, vækst og biodiversitet.


Lad os sammen bevare træernes skønhed og miljømæssige betydning - hvis det er en mulighed. Skal træerne alligevel ikke bevares, så fælder vi dem gerne, for i sidste ende er det dig der bestemmer og os der kan fortælle dig om, hvilke alternative muligheder du har.

115 visninger0 kommentarer

Σχόλια


bottom of page